Omnichannel Pazarlama

Omnichannel ile Multichannel Pazarlama Arasındaki 4 Temel Fark

Yeni pazarlama teknolojileri ve gelişen pazarlama stratejileriyle birlikte pazarlamacıların günümüzde haberdar olması gereken pek çok yeni terim var. Bu terimleri tek tek anlayıp, uygulamak başlı başına çok çalışma isterken, bazı terimlerse birbirleriyle sıklıkla karıştırılıyor. Birbirleriyle karıştırılan terimleri düşününce akla ilk olarak multichannel ve omnichannel pazarlama geliyor. Omnichannel ve multichannel pazarlama çoklu kanalları kullanarak müşterilere ve potansiyel müşterilere odaklansa bile, iki belirgin ve ayrı pazarlama stratejileridir. Temelde çok fark yok gibi gözükür ve bu ikiliyi ayıran çizgiler oldukça bulanıktır. 

Multichannel pazarlama potansiyel müşterilerle çeşitli platformlarda etkileşime geçebilme becerisidir. Kullanılan kanal basılı reklam, perakende mağaza adresi, web site, promosyonel etkinlik veya ürün paketi olabilir. Multichannel yaklaşımında temel merkez kanaldır ve kanaldaki iletişimdir. Omnichannel pazarlama ise müşterilere bütünleşmiş müşteri deneyimini çoklu satış kanallarıyla sağlama yaklaşımıdır. Müşteri online, mobil, masaüstü ve dükkan ziyareti olarak alışverişini gerçekleştirebilir ve deneyim kusursuz olacaktır. İlk bakışta bu yaklaşım müşterilerle çeşitli kanallarla etkileşime geçmek gibi gözükse de aynı zamanda koşullar çok belli etmeden birbirinden farklı olabilir. Gerçek anlam ve strateji sonuçları iki farklı yola inebilirler. Dilerseniz daha iyi anlaşılabilmesi için multichannel ve omnichannel pazarlama arasındaki farkları izah ederek daha anlaşılır hale gelelim.


Bilgi: Türkiye’de gerçek anlamda omnichannel pazarlamayı kusursuz halde sunan Related Digital, markaların müşterileriyle oluşturmak istedikleri yolculuğu en iyi şekilde yaratması için teknolojiler geliştiriyor.


1- Kanal Kullanım Yaklaşımları Farklıdır

Multichannel pazarlama yaklaşımı, yalnızca iletilmek istenen mesajların/sözcüklerin yayılmasını maksimum sayıda kanallarla ulaştırmayı amaçlar. Multichannel pazarlama daha çok müşteri etkileşimi gerçekleştirmek için atabileceği en geniş ağı atar. Şirketler bu stratejiden iki veya daha fazla kanal kullanarak müşteri etkileşimi sağlamak amacıyla faydalanırlar ve multichannel pazarlamada en popüler kanallar sosyal medya ve e-postadır. Aksine, omnichannel pazarlama yaklaşımı her kanalın birbiriyle alakaları olarak müşteriyle bütünsel bir etkileşim kurarak ulaşırlar. Amaç müşterinin her kanalda markayla harika genel bir deneyim gerçekleştirmesini sağlamaktan emin olmaktır. Odaklanılan nokta müşteri ve marka arasında güçlü ilişkiler inşa etmektir. Omnichannel Institute’da yayınlanan bir araştırmaya göre iyi tanımlanmış omnichannel pazarlama müşteri deneyimi sunan şirketler bunu başaramayan şirketlere oranla her geçen yıl %91 oranında artışla ellerindeki müşteriyi daha çok tutabiliyor.


2- Mesajın Tutarlılığına Bakış 

Omnichannel’ın müşteri deneyimindeki odak noktası stratejiler arasındaki ikinci ana farkı ortaya koyuyor: tutarlılık! Omnichannel pazarlamada müşterinin her kanaldan aynı deneyimi ve mesajı aldığından emin olmayı hedeflersiniz.  Tutarlı bir marka imajı ve mesajı aşinalık ve ilişkiyi marka için geliştiren şeylerdir. Pazarlamacılar omnichannel pazarlama stratejilerini uygularken tüm departmanların görevde, etkileşim halinde ve iletişim içerisinde olduğundan emin olmalıdır. Örneğin halkla ilişkiler, sosyal medya ve satış takımları tutarlı mesajı sağlayabilmek için uğraşmalıdır çünkü stratejinin uygulanış başarısı buna bağlıdır. Multichannel yaklaşımında ise temel prensip mesajı iletmek olduğu için kanallar arasındaki etkileşim ya da tutarlılık ana hedef olmaz. Maksat her zaman için hedef iletişim kanalını domine edebilmektir.


Öneri: Aşağıdaki yazılarımız da ilginizi çekebilir 😉


3- Deneyim Yaklaşımı

Omnichannel pazarlamanın bir başka önceliği müşteri deneyimindeki çabayı azaltmayı anlamaktır ya da deneyimi kolaylaştırmaya çalışmaktır. Daha çok seçenek kullanılarak müşteriye daha çok kanalda bağlanabilme eğilimi günümüzde yaygın. Fakat bu daha çok bir multichannel yaklaşımıdır. Omnichannel verileri kullanarak müşteri deneyimindeki mevcut çaba gerektiren şeyleri tespit eder ve bunları ortadan kaldırmaya çalışır, yenilerini eklemez. Omnichannel pazarlama müşteriler için çaba gerektirmeyen bir ortam sağlamayı ister.


4- Ölçme ve Optimizasyon

Markaların büyük bölümü multichannel pazarlama eforları sarf eder ve kullandıkları kanalları daha etkin, efektif ve ölçülebilir hale getirmek için çabalarlar. Fakat her kanal için ayrı yaklaşımları vardır. Omnichannel pazarlama ise meseleye bütünsel bakar ve bütün açıları ölçüp, optimize ederek kişiselleştirilmiş ve tutarlı müşteri deneyimleri yaratmayı hedefler. 


Özetle omnichannel ve multichannel pazarlama mevcut ve potansiyel müşterilere çoklu kanallarla ulaşmayı hedefleyen iki farklı ve eşsiz stratejidir. Biri öbüründen daha değerlidir ya da daha önemlidir önermesinde bulunmak gereksizdir. Pazarlamacılar asli olarak ellerindeki müşterileri tutmak ve gelirlerini arttırmak için kusursuz müşteri deneyimi çabalarına odaklanmalıdır.


Öneri: Related Digital’in ürettiği omnichannel pazarlama teknolojileri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve demo talebi için tıklayın 😉

İlginizi Çekebilir:
E-posta Listenizi Segmente Edebilmeniz İçin 5 Kolay İpucu
Omnichannel Pazarlama Nedir? Omnichannel Pazarlamanın Sağladığı 3 Temel Fayda