Pazarlama Otomasyonu

Pazarlama Otomasyonu İle İlgili Dikkat Çeken 14 İstatistik

Pazarlama otomasyonu dünyada da Türkiye’de de kullanımı hızla artan pazarlama teknolojisi. Sunmuş olduğu kolaylaştırıcı teknolojiler, kişiselleştirilmiş mesaj gönderme imkanları, otomatik olarak iletişim kurma avantajları gibi pek çok neden şirketler, pazarlama otomasyonuna her geçen gün daha fazla ilgi göstermekte ve yatırım planlamakta. Pazarlama otomasyonuyla ilgili dünya üzerinde yapılmış ilginizi çekebilecek dikkate değer istatistikleri sizinle paylaşmak istedik.

 • Gelişmiş ülkelerdeki şirketlerin %51’i pazarlama otomasyonu kullanıyor. Bu rakam B2B şirketlerde  %63 seviyesinde.  Kaynak: Emailmonday
 • ABD’de pazarlama otomasyon yazılımı sektörü, yılda %30 oranında büyüyerek 2017 yılının sonunda 3,3 milyar USD’ye ulaştı. Kaynak: SharpSpring 
 • Gelişmiş ülkelerde yer alan pazarlamada öncü ve pazar lideri markaların %67’si bir pazarlama otomasyon platformu kullanıyor. Ayrıca önümüzdeki iki yıl içinde, %67’lik gruptaki şirketlerin %21’i ilave bir pazarlama otomasyon platformu kullanmayı planlıyor. Kaynak: Salesforce 
 • Pazarlamacıların yarısından fazlası (%56), pazarlama otomasyonu teknolojisi endüstrisinin, şirketlerinin mevcut pazarlama teknolojisinden daha hızlı geliştiğini düşünüyor. Kaynak: Walker Sands
 • Pazarlama otomasyon araçlarına yönelik harcamalar önümüzdeki birkaç yıl içinde güçlü bir şekilde büyüyecek ve 2023 yılında 25.1 milyar dolara ulaşacak. Kaynak: Forrester
 • Müşteri deneyimini haritalamak(%53) ve kişiselleştirilmiş/dinamik içerik kullanımı(%51), pazarlama otomasyonunu optimize etmek için en etkili taktikler olarak görülüyor. Kaynak: Ascend2
 • Gelişmiş ülkelerde pazarlama otomasyonu kulanan şirketlerin %63’ü, pazarlama otomasyonu strateji planlamasının tamamını veya bir kısmını dış kaynaktan temin ediyor. %51’i dış kaynak ve şirket içi kaynakların bir kombinasyonunu kullanmakta, %12’si dışarıdaki bir uzmandan hizmet almakta, %37’si ise yalnızca kurum içi kaynakları kullanmaktadır. Kaynak: Ascend2
 • B2B alanında en iyi performans gösteren şirketlerin %69’u müşteri edinimi için ve %50’si müşteriyi elde tutma için pazarlama otomasyonunu kullanıyor. Kaynak: Act-On
 • Pazarlama otomasyonu kullanan şirketlerin %82’si, pazarlama otomasyonu yardımıyla iletişim kurmak için en çok e-postadan yararlanıyor. Kaynak: Ascend2
 • Pazarlama otomasyonu kullanan şirketlerin %8’i, pazarlama otomasyonunu benimsemesinin 6 ay içinde gelirlerini artırdığını gördü. Bir yıllık pazarlama otomasyonu kullanımından sonra şirketlerin %32’si gelirlerinin artığını görürken, iki yıldan uzun süre kullananlar için bu oran %40’a ulaştı. Kaynak: B2Bmarketing.net and Circle Research
 • Veri kirliliği pazarlama otomasyonundan yararlananlar için bir numaralı endişe. Pazarlama otomasyon platformuna sahip olanların % 50’si, veri temizliğini en önemli sorun olarak sıralıyor. Kaynak: DemandGenReport
 • Şirketlerin %50’si, pazarlama otomasyonu teknoloji entegrasyonu karmaşıklığını, pazarlama otomasyonu kullanımında başarının en zor engeli olarak görüyor. Kaynak: B2Bmarketing.net and Circle Research
 • Uzmanlık ve nasıl yapılacağını bilememe(%55,6) ve insan kaynakları yetersizliği(%48,1) ; şirketlerin pazarlama otomasyonu kullanmamalarının en yaygın nedenleri. Kaynak: Liana
 • Pazarlama otomasyonu teknolojisi kullanımında yeni olanların %27’si pazarlama otomasyonu verilerinin sonuçlarını “daha alakalı mesajlar üretmek” olarak raporlarken, pazarlama otomasyonunu iki yıldan uzun süredir kullanan pazarlama otomasyonu kullanıcıları için bu oran zaman için %74. Kaynak: B2Bmarketing.net and Circle Research
İlginizi Çekebilir:
Related Marketing Cloud’dan 25 Teknoloji Yeniliği
6 Adım ve 25 Soruda E-posta Pazarlama Stratejinizi Gözden Geçirmenin İpuçları
Önceki yazıyı okuyun:
Kasım Ayında Dijital Pazarlama Çalışmalarınızda Kullanabileceğiniz 40 Önemli Gün Önerisi

Kışın daha net olarak kendisini hissettirdiği ve daha çok evlere kapandığımız kasım ayında her zaman işinize yarayabilecek önemli gün ve...

Kapat