Dijital Pazarlama, Yeni Başlayanlar İçin

[ÖZEL REHBER] Nesnelerin İnterneti – IoT Nedir?

Nesnelerin İnterneti (IoT), daha önce online  olmayan şeyleri (otomobil, buzdolabı, akıllı saatler, üretim ekipmanları ve akllı şemsiye ye kadar birçok şeyi) online hale getirilip, sensörler sayesinde veri elde etme, iletişim kurma ve veri aktarabilme kabiliyeti kazandırılması olarak tanımlanabilir. Tüm bunların neden internete bağlı olması gerektiğini cevabı ise şirketlerin, şehirlerin ve tüketicilerin, sensörler ve kablosuz bağlantılar ile bu cihazlardan çok sayıda yararlı veri elde edebilecek ve hayatları kolaylaştırabilecek olmasıdır. Bu nesneler internete bağlanarak, iletişim kurma ve veri aktarabilme kabiliyeti kazanarak, bu verilerin anlamlandırılması ile yeni iş modelleri süreçlerini oluşmuş, maliyet ve riskler azaltılmaya çalışmaları başlamıştır. Bu sürecin otomatikleştirilmesi neredeyse tüm sektörleri değiştirme potansiyeline sahip büyük gelişmelerin başında geliyor.

IoT’un kullanımı arttıkça en büyük ekonomik etkisi sanayi ve imalat sektörü üzerinde olması tahmin ediliyor. Çünkü IoT teknolojileri şirketlerin ekipmanlarının nasıl çalıştığını, ne zaman bakım gerektiğini anlamasına ve sorunları ortaya çıkmadan önce görmelerine olanak sağlıyor. Şirketler, ekipmanları üzerinde önleyici bakım çalışmaları yapabilecek, üretim verimliliği elde edecek ve uzun süreli makine arızalarından kaynaklanan maliyetlerden tasarruf etmeyi başarabilecek. Tabii ki, IoT’tan sadece imalat sektörü fayda sağlamayacak. Günümüzde internete 11 milyar cihazın bağlı olduğu tahmin edilmekte. 2020’ye kadar 50 milyardan fazla cihaz internete bağlanacağı düşünülmektedir. McKinsey raporuna göre IoT, 2025 yılına kadar 11 trilyon USD’den fazla toplam ekonomik değer yaratacağı bekleniyor.


Öneri: Aşağıdaki yazılarımız da ilginizi çekebilir 😉


Nesnelerin İnterneti Başlıca Kullanım Alanları

Bina ve Akıllı Ev Uygulamaları

 • Güvenlik, alarm sistemleri
 • Akıllı enerji verimliliği
 • Kapı, ışık, ısı vb. kontrol

Otomotiv ve Ulaşım Sistemleri

 • Yolcu güvenliği
 • Yakıt kontrolü
 • Rota optimizasyonu
 • Çarpışma önleme
 • Ulaşım takibi
 • Otonom sürücüsüz araçlar

Akıllı Şehir Uygulamaları

 • Güvenlik
 • Trafik kontrol
 • Hava,su kirliliği ölçümü
 • Akıllı park
 • Enerji verimliliği(akıllı aydınlatma)
 • Akıllı toplu taşıma uygulamaları

Sağlık Hizmetleri

 • Uzaktan hasta izleme
 • İlaç takibi
 • Hastane varlıklarının takibi
 • Robot sistemler ile uzaktan hasta müdahale

Güvenlik ve Askeri Uygulamalar

 • Sınır gözetleme
 • İnsansız hava araçları
 • İnsansız saldırı – savunma araçları
 • Hedef tespiti,
 • Saldırı tespiti,
 • Lojistik takibi
 • İP kamera sistemleri

Tarım Uygulamaları

 • Hayvanların takibi
 • Hasat gelişiminin takibi
 • Uzaktan sulama ve bakım faaliyetleri
 • Uzaktan hastalık takibi ve müdahale

IoT Kurgulanırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda bahsettiğimiz geniş yelpazedeki tüm bu faydaları gibi, IoT’un bazı yönetilmesi gereken sorunları da bulunmaktadır.

Gizlilik ve Güvenlik

IoT cihazları genelde normal çalışmalarını sekteye uğratabilecek saldırılara karşı savunmasızlar. Bu açık ve zafiyet çözülmesi gereken çok önemli sorun. Güvenliği yetersiz IoT cihazları piyasaya sürüldükçe, onları internet üzerinden ele geçirip kendi amacı doğrulturunsa kullanacak saldırı türü botnet tehditleri armaya devam edecektir. Bağlı cihaz sayısındaki her geçen gün gerçekleşen artış hackerlara ve siber suçlulara daha fazla saldırı hedefi oluşturuyor.  Örneğin akıllı su ısıtıcımız bizim için casusluk faliyetinde bulunabilir, çocuğumuzun oynadığı bir oyuncak, ele geçirilerek gece uygunsuz rahatsız edici şarkılar söylemeye başlayabilir. Daha da ileri götürecek olursak akıllı otonom otomobilimiz kötü niyetli kişilerce ele geçirilebilir, camları ve kapıları kilitlenerek uçurumun ucunda bizi aşağı atmak için bitcoin fidyesi isteyebilir.

Büyük Veri Yönetimi

Birbirlerine bağlı cihazlar sayesinde anlamlı-anlamsız sürekli veri üretilmesi, ortaya çıkacak veri miktarını inanılmaz derecede arttıracak ve bu büyük verilerin çözümlenerek işlenmesi zor ve karmaşık bir iş haline gelecektir. Şu anda maalesef açoğu IoT verisi kullanılmamaktadır. Örneğin, 30.000 sensöre sahip bir petrol platformunda, verilerin sadece yüzde 1’i anlamlı hale getirilebilmekte ve incelenebilmektedir. Verinin toplanmasından ziyade en büyük zorluk veriyi analiz etmek ve yorumlamak olacaktır/olmuştur. IDC’nin yaptığı Data Age 2025 araştırmasında 2016 yılı boyunca 16 zettabytes veri üretildiği tespit edildi. Araştırmaya göre artan veri üretimi nedeniyle 2025’e geldiğimizde dünyada 160 zettabytes veri üretilecek. Artan gereksiz verinin büyüyerek devam etmesi, verinin saklama alanlarını da tehdit etmektedir.

Teknoloji ve İş Kaybı Riskleri

Bahsetmiş olduğumuz güvenliğe yönelik siber saldırılar ile devre dışı bırakma olaylarından dolayı veIoT cihazları fiziksel/yazılımsal arızaları nedeni ile iş kaybı riskleri artıyor. Özellikle IoT kapsamındaki cihazları, sistemleri, iş modellerinin ortasında bulunduran kurum/kuruluşlar; bu cihazların güvenlik önlemlerini en iyi şekilde aldığına emin olmalı, arıza durumlarına karşın da cihazları yedeklemeli ve hızlı müdahale etme konusunda yetkin olmalıdır.

IoT cihaz maliyetlerinin halen istenilen seviyede düşük olmaması da, istenilen seviyede cihaz/sensör kullanımını ve bu cihazların yedeklenmesini zorlaştırmaktadır.

İletişim altyapılarında (3G bağlantı, 4.5G bağlantı, ADSL, VDSL, metro hatlar) yaşanacak kesintiler, IoT cihazlar ile iş yapan kurum ve kuruşları önemli ölçüde etileyebilir. Yine iletişim altyapı teknolojilerindeki gelişmeler (5G gibi) ve yedekli yeni teknolojiler iş kaybı risklerini en aza indirmeye çalışacaktır.

Birlikte Çalışabilirlik ve Standardizasyon

IoT çözümleri (özellikle endüstriyel) birçok iletişim ve veri protokolünü desteklemeli veya ortak bir protokol geliştirilmesi gerekmektedir. Veri setleri ile güvenli bir şekilde entegre olabilmelidir. Kurumlar için büyük öneme sahip kurumsal kaynak planlaması (ERP) sistemleri ile entegre çalışabilmeli, veriyi tek bir kaynaktan yönetebilmeye imkan sağlamalıdır. Her bir üreticinin farklı protokol ile sadece kendi cihazlarını desteklediği bir IoT dünyası, IoT gelişmelerine engel olmakta ve kullanılabilirliği zorlaştırarak verimi düşürmektedir.

IoT uygulamaları ve cihazlarının merkezi olarak izlenmesi ve yönetilmesi, IoT uygulamalarında donanımlar arasında senaryoların oluşturulabilmesi gerekmektedir.


IoT’un Pazarlamada Kullanım Biçimleri

Dekorasyon, raf düzeni, etiketleme vb. standart mağazacılık uygulamaları müşteri tercihlerini etkilemek ve fark yaratabilmek için yeterli olmadığı pazarlar oluşmuş durumda. IoT cihazlarının kullanımı ile mağaza içerisindeki müşteri sayısının tespiti, mağaza içi müşteri hareketlerinin takip edilmesi, müşteri ürün yönelimlerinin kavranması, mağaza içinde yoğun kullanılan yerlerin saptanması, mağaza içerisindeki bileşenlerin (tabela gibi) uzaktan izlenebilir ve yönetilebilir hale getirilmesi ve etkili personel yönetiminin sağlanması mümkün oluyor.

Müşteri Sayma Sistemi

Mağazanın önünden geçen ve mağazanın içerisinde bulunan müşteri sayısını, anlık olarak IoT uygulamalarıyla görebilmek ve raporlayabilmek mümkün. Müşteri Sayma Sistemleri sayesinde özellikle perakende firmaları, mağazaları içerisindeki ve yakınındaki tüm fiziksel hareketleri takip edebilir, kayıt altına alabilir ve ortaya çıkan anonim veriyi doğrudan satış artırıcı değişimleri gerçekleştirmek için kullanabilir. Müşteri sayma sisteminin avantajları ise şu şekilde.

 • Mağaza içerisindeki ve önündeki müşteri trafiğinin anlık olarak ölçülmesi ve takibi.
 • Düzenlenen kampanya, promosyon vb. pazarlama aktivitelerinin mağaza trafiğine etkisinin analizi.
 • Doğru satış stratejisi ile ciro ve kârlılık artışı.
 • Farklı verilerin yetkili kişilere raporlanması.
 • Esnek raporlar oluşturulması.
 • Raporların aylık/haftalık/günlük vb. zaman aralıklarında düzenli olarak hazırlanması.
 • Müşteri yoğunluğuna göre etkili personel yönetimi (personel takip sistemi ile birlikte).

Mağaza İçi Analitiği

Mağazadaki davranışları anlayabilmek için IoT teknolojileri sayesinde Wi-Fi, ısı haritası, kamera, Anlık Konum Sistemi (RTLS), diğer RF sistemleri ile mağaza içerisindeki müşterinin alışveriş rotasının çıkartılması, hangi reyonların daha fazla talep gördüğü hangi reyonların daha az yoğun olduğunun belirlenmesi, gişe ve kasalarda oluşan kuyruğun ölçülmesi, dışarda oluşan hava durumuna bağlı olarak olası müşteri yoğunluğunun hesaplanması gibi birçok senaryo yapılabiliyor. Mağaza için analitik çalışmalarının avantajları ise şu şekilde.

 • Reyonların satış stratejisine uygun olarak düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Reyon özelinde müşteri yoğunluğu analizini gerçekleştirir.
 • Mağaza içerisindeki yoğun olan bölgelerde (kasa, gişe vb.) personel planlaması yapar.
 • Etkinlik tarihlerinde müşteri yoğunluğunun ölçülmesini ve raporlanmasını kolaylaştırır.
 • Mağaza satış alanı içerisindeki müşteri hareketlerinin ve eğilimlerin takibini sağlar.
 • Mağaza satış performansını etkileyecek özel etkinlikler, hava durumu vb. dış parametrelerin tek bir sistem üzerinde gösterilmesine imkân verir.
 • Operasyonel ve yönetim panelleri ile farklı raporlama ihtiyaçları karşılanır.
 • Raporlar, aylık/haftalık/günlük vb. zaman aralıklarında düzenli olarak hazırlanır.

Personel Takip Sistemi

Mağazanızdaki iş gücünü doğru planlamak için kullanılır. Personel Takip Sistemleri sayesinde personelin mağazaya giriş zamanı, çıkış zamanı ve mağaza içinde geçirdiği süre bilgisi ve raporlaması yapılır. Personel Takip Sistemi ile mağaza yönetimiyle ilgili birimler, mağaza çalışanlarının giriş/ çıkış zamanını, mağaza içerisinde geçirdiği süreyi, personelin haftalık çalışma programını ve personelin vardiya planına uygun çalışıp çalışmadığını öğrenebiliyor. Ayrıca personelin aylık/haftalık/günlük geç kalma süresi, toplam çalışma süresi ve bayinin/mağazanın zaman bazlı personel durumu raporlanabiliyor.

Akıllı Tabela Yönetimi

Markanın temsili, tanıtım ve reklam amaçlarıyla perakendenin en önemli unsurlarından biri olan tabelaların yönetimi, ‘fark edilme’ amacı taşıyan mağazalar için oldukça kritik bir konu. Akıllı Tabela Sistemi ile mağaza tabelalarını verimli kullanmak için uzaktan yönetilebilir ve izlenebilir bir sistem uygulanabilmektedir. Mağazanın ve bölge yönetiminin sorumlu olduğu marka ve reklam içeren tabelaların, merkezi olarak uzaktan yönetilmesi ve anlık takip edilmesini mümkün kılan bu çözümlerle tabelaların arıza durumları, açık/kapalı olma bilgisi ve planlaması sağlanabiliyor.

Mağaza İzleme Sistemi

Mağaza İzleme Sistemi, mağaza ortam değerlerinin uzaktan takip edilmesine, anlık olarak bilgilendirilmesine ve geçmiş verilerin kaydedilerek düzenli raporlanabilmesine olanak sağlanabilir. Bu sistem yardımı ile sıcaklık, nem verileri başta olmak üzere gürültü, hareket, karbon, voltaj, duman, su baskını, toz gibi ortam değerleri ölçülebilmektedir. Ayrıca ilgili kişiler mağaza içerisinde kullanılan UPS, router vb. ekipman arızalarında anında uzaktan haberdar olabilmekte, gerçek arıza nedenlerinin tespit edilmesi ile doğru kişinin yönlendirilmesi ve arıza sayısının azaltılması gibi operasyonel maliyetlerin düşürülmesi hedeflenebilir. Toplanan tüm veriler internet üzerinden anlık olarak gösterilerek ve son kullanıcı tarafından belirlenen değerlerin dışına çıkıldığında uyarı sistemi devreye girerek, son kullanıcı farklı kanallar üzerinden bilgilendirilebilir.

İtellimap Sıcaklık Yoğunluk Analiz Haritaları

Gsm mobil müşterilerin sinyal aldıkları lokasyonlara göre yoğunluk haritalarının gözlemlendiği ve analiz edildiği uygulama platformlarıdır. Avantajları ise şu şekildedir:

 • Müşterileri değerlerine ve yaşam tarzlarına göre analiz imkanı.
 • Belirlenen noktalardaki müşteri kitlelerinin yoğunluk analizleri
 • Yeni yerleşim alanları analizi ile müşteri yatırımlarına yön verebilme.
 • Her cihaz türüne göre(Android, iOS, Windows, Blackberry…) analizler.
 • Pazarlama faaliyetlerinizi, müşterilerinizin en yoğun olduğu bölgelere ve yoğunluğun arttığı saatlere göre düzenleyerek etkili verimli iletişim.

İlginizi Çekebilir:
[REHBER] Facebook’ta Organik Erişiminizi Arttıracak 13 Yaratıcı Yol
HTML E-posta Kodlarken Yapılan 6 Hata
Önceki yazıyı okuyun:
[2-8 Temmuz] Haftanın Öne Çıkan Sosyal Medya Haberleri

Dijital ajansımız madebycat tarafından hazırlanan sosyal medyadaki önemli gelişme ve haberlerin toplandığı haftalık raporu yayında. Google My Business yenilikleri, Apple Music-Spotify savaşları,...

Kapat