Tavsiyelerimiz

Türkiye’de e-mail marketing (e-posta ile pazarlama)  halen Avrupa ve Amerika’da olduğu kadar bir ilgi görmese de, çok yakın gelecekte bu pazarın öneminin keşfedileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü artık hiç bir pazarlamacı e-posta ile pazarlamanın tüm pazarlama programının içindeki önemini gözardı edemez.

2006 yılında başlayan ve 2007 yılında da devam eden dünyada ki e-posta ile pazarlama trendlerinden bize göre en önemli 3 tanesini paylaşmak istedik. Bunlardan bazılarının artık Türkiye’de de pazarlamacıların gündemlerinin ilk sırasını meşgul ettiğini görmekteyiz.

“E-posta ile pazarlama” işinin, bu işe odaklanmış bir servis şirketinden alınması

Şirketler artık yavaş yavaş e-posta gönderme ve sonuçlarını takip etme işini, sadece bu işe odaklanmış servis şirketlerine devretmeye başladılar. Bunun bir çok geçerli sebebi var. Bu sebeplerin en önemlilerinden biri şirketlerin artık “yükle ve gönder” tekniğinin işe yaramadığını farketmeleri. Çünkü “yükle ve gönder” tekniği ile hem sonuçlar takip edilmesi gerektiği gibi takip edilemiyor, hem de gelecek gönderilerde “ulaşım oranının” arttırılması için gereken önlemler, sonuçlara bakılarak alınamıyor. Bunun sonucu olarak, “ulaşım oranlarına” baktığınızda sürekli düşen bir grafik çizgisi görülüyor.

Bu işe odaklanmıs servis şirketlerinde ise durum bunun tam tersi. Bu şirketler e-posta “ulaşım oranlarını” arttırmak için, sürekli değişen teknolojileri takip etmek durumundalar. Bundan dolayı servis şirketleri “ulaşım oranlarını arttırmak için” en son izinli pazarlama tekniklerini kullanıyorlar. “Reputation”(bilinirlik)’lerini arttırmak için dünyanın önde gelen ESP ( e-posta servis sağlayıcıları ) ile birlikte hareket ediyorlar ve yakın ilişki içinde çalışıyorlar. Burda bilinmesi gereken bir önemli bir konu var ki, dünyadaki bilinen büyük ESP’ler kendisine e-posta gönderen şirketin bilinirlik puanı ile hareket etmeye başladılar. Bu bilinirlik puanlarının ise e-posta ile pazarlama şirketlerinde daha yüksek olması kaçınılmaz, çünkü izinli e-posta gönderi tekniklerini zaten ürünlerinin içine eklenmiş durumda.

Araştırmalar gösteriyor ki, bu işe odaklanmış e-posta şirketlerinin “okuma oranları” şirketlerin listelerinin kalitesine bağlı olarak %22-35’leri bulurken, “yükle ve gönder” tekniği ile bu işi yapan şirketlerde bu oran %8’lere kadar düşmekte. Bu aynı zamanda, servis şirketlerini tercih etmeyip bu işi in-house (şirket içi çözüm) çözen şirketler için, pazarlama açısından ciddi kayıpları da beraberinde getirmekte.

Gönderi tasarımının, bu işe odaklanmış bir servis şirketinden alınması

Dünyadaki reklam amaçlı gönderilen tüm e-postaların aşağı yukarı %95’i HTML formatında. Bundan dolayı bu html e-postaların tasarımı en önemli faktörlerin başında geliyor. Ancak burda da bir çok ciddi bir konu pazarlamacıların gözünden kaçabiliyor:  “İçerikten dolayı Ulaşamama Problemi”.

Bu konu en önemli konularında başında yer almakta. Çünkü eğer e-posta’nın HTML tasarımı izinli pazarlama’ya uygun olarak yapılmadığı taktirde, bir çok ESP, gönderen şirkete herhangi bir sonuç dönmeden, aldığı e-postayı siliyor. Uc kullanıcı yani e-postayı alması gereken kullanıcının bundan haberi bile olmuyor. Yani sonucunun ne olduğu bilinmeyen binlerce belki de milyonlarca e-posta kimsenin haberi olmadan direk çöpe gidiyor.

Bundan dolayı en son trendler biri, html e-posta gönderi tasarımlarının da , “izinli e-posta ile pazarlama” servisinin alındığı şirkete bırakılması. Çünkü bu servis şirketlerideki tarasımcılar, html e-posta tasarımlarını yaparken, kendi IT ekiplerinin koyduğu kurallara uyuyorlar.

İşi sadece e-posta pazarlama olan bir rolün şirketler içinde ortaya çıkması

Yakın geçmişte şirketler, “e-posta ile pazarlama” aktivitelerini bir veya bir kaç kişiye yüklüyordu. Ancak hem artan stratejik önemi hem de karmalıklığı ile “e-posta ile pazarlama” artık tam-zamanlı çalışan bir yöneticiye ihtiyaç duymaya başladı. Şirketler artık, sadece bu iş ile uğraşan bir kişi veya bölüm kurmaya başladılar.

Bu kişi veya bölüm, tüm e-posta pazarlama zincirini yönetiyor, opt-in ve opt-out ( kayıt olma ve ayrılma) politikalarını belirliyor, privacy policy ( gizlilik politikası ) politikasını hazırlıyor, html e-posta tasarımlarını ve gönderi sıklığını yönetiyor, merkezi izinli bir e-posta veritabanı oluşturuyor, servis şirketlerini seçiyor, ulaşım oranlarını arttırıcı önlemler alıyor, müşteri segmentleme stratejilerini belirliyor ve üst yönetime raporlar hazırlıyor.